Speed Cube Scrambler 
Čus přátelé, 
toto je jednoduchý automatický nebo manuální 
Scambler pro rubikovy kostky.
Můžete si jednoduše vybrat jeden ze scramblů, 
které se automaticky mění 
nebo kliknout na nějaký pro okamžitou změnu :) 
Tak si užijte SpeedCubing! :]
Automaticky Každých  vteřin || 
Délka  || FRU
00:00:00:000
Every  seconds ||